Udr

Hỗ trợ bác sĩ gia đình
chăm sóc bệnh nhân liên tục, mọi lúc mọi nơi
Cảnh báo tình trạng bệnh nhân kịp thời

Hiện đã có mặt tại

Chăm sóc sức khỏe toàn diện
cho người bị huyết áp cao & tiểu đường
Hỗ trợ phòng chống tối đa đột quỵ

Hiện đã có mặt tại